Näillä sivuilla puhutaan elokuvista ja elokuvatuotannosta. Elokuva on puhutteleva taiteenmuoto, jonka avulla on mahdollista herätellä katsojan ajatuksia. Elokuva saattaa vihastuttaa tai ihastuttaa ja elokuvien tuottaminen on mielenkiintoinen sekä antoisa ala.

Elokuvatuotannosta vastaa useimmiten elokuvatuottaja, mikä voikin olla hyvä ammatti sinulle, joka haluat työskennellä elokuva-alalla. Elokuvatuottajan toimenkuva saattaa kuitenkin vaihdella melkoisesti. Toimenkuvaan vaikuttaa esimerkiksi se millaisesta tuotannosta on kyse. Kaikkinensa tuottajan toimenkuva on erittäin laaja-alainen ja voitaneen jopa sanoa sen olevan audiovisuaalisen alan toimenkuvista kaikista laaja-alaisin. Tuottajalla on tavallisesti ylin päätäntävalta koskien tuotannon operatiivista toimintaa sekä tuotannon sisällöllistä kokonaisuutta. Tuottajan tehtävänä on myös tuotannon aloittaminen sekä lopettaminen eli hän päättää tuotantojen toteuttamisesta. Lisäksi juuri hän vastaa tuotannosta rahoittajille, katsojille sekä yhteistuottajille. Hänellä onkin oikeudet koskien julkistettavaa leikkausta, mitä kutsutaan final cutiksi. Elokuvatuottajan toimi onkin, kuten jo edellä todettiinkin, erittäin laaja-alainen toimi.

Miten elokuvatuotanto lähtee liikkeelle?

Idea elokuvaan voi tulla melkeinpä keneltä vain tai melkeinpä millä tavalla tahansa. Idea voi olla peräisin käsikirjoittajalta, ohjaajalta, työryhmältä tai esimerkiksi sanomalehdestä. Elokuvatuottaja on kuitenkin taho, joka päättää lähdetäänkö ideaa kehittämään tuotantoon asti. Hän on myös taho, joka päättää aloitetaanko elokuvan tuotanto.On monia elokuvia kasinot. Jos haluat lukea lisää nettikasino, kannattaa vierailla sivustolla nettikasinot247.com.

Käsikirjoituksen valmistumisessa on mukana monia tahoja. Tuottaja, käsikirjoittaja sekä ohjaaja ovat mukana luomassa lopullista elokuvan käsikirjoitusta ja tuomassa siihen omat näkemyksensä. Eri työvaiheissa työryhmän kokoonpano saattaa vaihdella. Elokuvatuottaja on kuitenkin mukana prosessissa sen alusta loppuun saakka.
Tuottajalla voi olla erilaisia rooleja käsikirjoitusvaiheessa ja tämä vaihtelee tuottajasta toiseen. Osa tuottajista pyrkii vaikuttamaan käsillä olevaan tuotantoprosessiin. Tällainen tuottaja pyrkii lukemaan tekstiversioita sekä kommentoimaan niitä. Osa tuottajista taas haluaa tarkasti sanella tuotantoprosessin suunnan osallistuen myös käsikirjoittamiseen itse.

Hyvän yhteistyön merkitys korostuu tuotettaessa käsikirjoitusta elokuvaksi. On erittäin tärkeää, että prosessissa mukana olevat osapuolet luottavat toisiinsa ja kykenevät tekemään toistensa kanssa saumatonta yhteistyötä.
Elokuvatuottaja jakaa tehtävät tuotantotiimin jäsenten kesken. Hänen tärkein tavoitteensa on saavuttaa yhteinen tavoite. Apunaan hänellä on tuotantotoimiston työntekijöitä, kuten tuotantokoordinaattori sekä tuotantopäällikkö.
Tuottajan tehtävänä on luoda tuotannon tarvitsemia resursseja. Tähän tehtävään elokuvatuottaja pureutuu sekä käsikirjoitusvaiheessa, että käsikirjoitusvaiheen jälkeen. On tärkeää, että tuotannolla on käytettävissään kaikki tarvitsemansa resurssit, minkä vuoksi tuottajan tuleekin huolehtia elokuvan budjetoinnista, rahoituksen hankinnasta sekä työryhmään haluttavien tärkeimpien työntekijöiden rekrytoimisesta. Hänen tulee myös laatia ja neuvotella erilaisista tuotantosopimuksista. Tällaisia elokuvan tuotantoon liittyviä sopimuksia saattavat olla esimerkiksi sponsorointisopimus, levityssopimus, esityssopimus sekä yhteistyösopimus.

Kun siirrytään elokuvan ennakkosuunnitteluvaiheeseen, on tuottajan tehtävänä valvoa luovan työryhmän työskentelyä sekä sisällön kehitystä. Samalla hänen tulee suunnitella resurssien käyttämistä mahdollisimman tehokkaalla tavalla.
Kun kuvaukset alkavat, on tuottajalla edelleenkin monia tehtäviä, vaikkakin tuotantopäällikkö johtaa ja valvoo yleensä kuvauksia. Tässä vaiheessa tuottaja yleensä markkinoi elokuvaa ja saattaa tehdä esimerkiksi kansainvälisen levityssopimuksen elokuvaa koskien. Tiedottaminen on tärkeä osa tuottajan työtä tässä vaiheessa. Hän siis pitää yhteyttä tiedotusvälineisiin ja järjestää medialle mahdollisuuksia vierailla elokuvan kuvauspaikoilla. Hän luo tiedotteita mediaa silmällä pitäen ja tuottaa erilaisia materiaaleja.

Siirryttäessä jälkituotantovaiheeseen on elokuvan markkinoinnin merkitys korostunut. Jos tuottaja on laatinut sponsorisopimuksia, saattavat ne velvoittaa häntä tuottamaan myös mainoksia yhteistyökumppaneiden näkyvyyden takaamiseksi. Tässä vaiheessa tuottajan tehtävänä on myös valvoa elokuvaan liittyvien jälkitöiden sujumista sekä sitä, että elokuvan kokonaisuus kehittyy toivotulla tavalla. Leikkaamo ja äänistudio tulevat tuottajalle tutuiksi tässä vaiheessa. Tuottajan työ elokuvan parissa saattaa kestää vuosia ja usein tuottajalle kehittyy siihen erityisen kiinteä suhde.